Một sinh viên đã dùng toán học chứng minh rằng ” Đàn bà là… vấn đề”, và đã được ban giám khảo cho điểm A+.

Cũng may, trong phần chứng minh, căn số bậc hai của “vấn đề” đã vô hiệu hóa bình phương, nếu không,” Đàn bà là bình phương của vấn đề” thì không biết nhân loại sẽ đi về đâu

posted by VTT

Chú thích

Câu 1 : Để tìm được 1 phụ nữ, bạn cần “thời gian” (Time) và “tiền bạc” (Money)
Câu 4: Tiền bạc là “căn nguyên” (Root) của mọi vấn đề (Problem). Chữ “Root” trong toán học  có nghĩa là “căn số”
Advertisements