by Tô Huy Quý

Phương trình 1

Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí
Con khỉ  = ăn + ngủ
Đàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí
Chuyển vế và đổi dấu => Đàn ông – giải trí = con khỉ + làm việc

Kết luận : Đàn ông không giải trí (thì) = con khỉ làm việc

Phương trình 2

Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền
Con khỉ   = ăn + ngủ
Suy ra: Đàn ông = con khỉ + kiếm tiền
Chuyển vế và đổi dấu ==> Đàn ông – kiếm tiền = con khỉ

Kết luận: đàn ông không biết kiếm tiền = 1 con khỉ !

Phương trình 3

Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền
con khỉ = ăn + ngủ
Đàn bà = con khỉ + tiêu tiền
Chuyển vế và đổi dấu  => Đàn bà – tiêu tiền = con khỉ

Kết luận: Đàn bà  không biết tiêu tiền  = con khỉ.

Vậy từ PT2 và PT3 ta thu được

1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền
2/ Đàn ông kiếm tiền để cho Đàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1)
3/ Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông không trở thành con khỉ

Nếu cộng lại thì:
Đàn ông + Đàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền
do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là:

Đàn ông + Đàn bà = 2 con khỉ sống với nhau… !!!!!!!!!!

Advertisements