“Never believe what the lines of your hand predict about your future,
because people who don’t have hands also have a future… Believe in yourself”
 
Những tấm hình dưới đây đã nói lên tất cả. Không còn gì để nói thêm… Tự nhiên tôi nhớ đến tô phở giá 35 USD ( 750.000 VND) của những người giàu…”đột xuất” ở Hà Nội.  Buồn !
by VTT

 

Advertisements