Dưới đây là mẫu đối thoại giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và thần học gia người Brasil, Leonardo Boff tại một cuộc hội thảo bàn tròn về “Tôn giáo và Tự do”.

Lúc tạm nghỉ, Leonardo Boff ,vừa tinh nghịch vừa tò mò, hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma:  “Thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất?”

Boff nghĩ thầm ngài sẽ trả lời : Phật giáo Tây Tạng hoặc các tôn giáo phương Đông, lâu đời hơn Kitô giáo nhiều. 

  Nhưng…

posted by VTT 

 source : www.bacaytruc.com

Leonardo Boff thuật lại:

Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cưới, và nhìn vào mắt tôi. Ngài trả lời…

“Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao nhất. Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”.  

Để giâu sự bôi rôi của tôi trươc 1 câu trả lơi đây khôn ngoan như thế, tôi hỏi: “Cái gì làm tôi tôt hơn? ”

 Ngài trả lời:

“Tất cả cái gì làm anh

Biết thương cảm hơn

“Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao nhất. Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”.

Biết theo lẽ phải hơn

Biết từ bỏ hơn

Dịu dàng hơn

Nhân hậu hơn

Có trách nhiệm hơn

Có đạo đức hơn”.

 “Tôn giáo nào biến anh thành như vậy Là tôn giáo tốt nhất”.

Tôi thinh lặng giây lát, lòng đầy thán phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả lời đầy khôn ngoan và khó phản bác:

 “Anh bạn tôi ơi! Tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh hoặc anh có ngoan đạo hay không, Điều thật sự quan trọng đối với tôi là cách cư xử của anh đối với người đồng đẳng, gia đình, công việc, cộng đồng và đối với thế giới. Hãy nhớ rằng vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta.

Quy luật của hành động và phản ứng không chỉ dành riêng cho vật lý. Nó cũng được áp dụng cho tương quan con người.

Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành,
Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão.

Những gì ông bà nói với chúng ta là sự thật thuần túy.
Chúng ta luôn nhận được những gì chúng ta mong muốn cho người khác.
Hạnh phúc không phải là vấn đề số mệnh.
Đó là vấn đề lựa chọn.” 

 Cuối cùng ngài nói:

“Hãy suy tư cẩn thận vì Tư tưởng sẽ biến thành Lời nói,

Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời nói sẽ biến thành Hành động,

Hãy hành xử cẩn thận vì Hành động sẽ biến thành Thói quen,

Hãy chú trọng Thói quen vì chúng hình thành Nhân cách,

Hãy chú trọng Nhân cách vì nó hình thành Số mệnh,

Và Số mệnh của anh sẽ là Cuộc đời của anh.

… và …

 “Không có tôn giáo nào cao trọng hơn sự thật