Sơn Tinh đi cầu, hôn công chúa Mị Nương.

Posted by Trương Văn Dân

1-

Toà xử vụ án ngoại tình, phán với người chồng:

Ở với vợ lớn, không được ở với vợ nhỏ.

Ông chồng đưa bản án về nhà cho vợ lớn, chỉ sửa lại dấu phẩy:

Ở với vợ lớn không được, ở với vợ nhỏ

 2-

Mỗi gia đình có 2 con, vợ chồng hạnh phúc

Mỗi gia đình có 2 con vợ, chồng hạnh phúc.

 3-

Sơn Tinh đi cầu hôn công chúa Mị Nương

Sơn Tinh đi cầu, hôn công chúa Mị Nương.

Advertisements