6 Gia vừa gửi cho tôi một số hình. Xem xong hết hồn, phải “recheck” lại…. May quá !…..

Mấy bà mẹ trông mấy thằng nhóc cũng nên thận trọng. Không khéo…mất giống.

posted by TLSG