“… Thánh Peter nhìn xuống bản danh sách rồi bảo  ” Ừ, cho nhà ngươi vào… “. Gã nhận một cái áo choàng bằng vàng và một chiếc gậy bạc rồi chui qua cổng Thiên Đàng.”

Posted by Trung Đỗ

Có một vị linh mục đứng xếp hàng trên thượng giới , chờ thánh Peter thanh lọc , để được vào chốn Thiên Đàng.

Linh mục thấy một tên đứng trước mình , dáng dấp rất ư là ngầu , được thánh Peter gọi tới interview.

Ngài phán :” nhà ngươi khai tên và nghề nghiệp cho ta biết đi.”
Gã này trả lời :” Thưa ngài, con tên Sáu xỉn , tài xế taxi ở Sài Gòn ”

Thánh Peter nhìn xuống bản danh sách rồi bảo
– Ừ, cho nhà ngươi vào…
Gã nhận một cái áo choàng bằng vàng và một chiếc gậy bạc rồi chui qua cổng Thiên Đàng.

Vị linh mục mừng rơn , nghĩ thầm : ” nó lái taxi mà còn được ân thưởng cỡ đó , chắc mình phải ngon hơn nhiều “.

Rồi cũng tới phiên linh mục được phỏng vấn và cho vào , nhưng khi thấy mình chỉ được phát cho một cái áo vải và một chiếc gậy tre , linh mục bèn khiếu nại :
– Thưa ngài , con là cha sở xứ đạo , sao lại không được ân sủng như thằng lái taxi kia , là sao ?

Thánh Peter phán :
– Vì mỗi khi nhà ngươi giảng đạo , con chiên lăn ra ngủ hết. Còn tên lái taxi kia , mỗi khi nó lái thì hành khách phía sau đọc kinh , gọi Chúa um sùm. Vậy nó không nhiều công hơn mi hay sao?

.

Advertisements