Sáu Gia “khủngbố” 7 thằng tui với 7 em như vậy cũng được đi, nhưng sao nỡ để Thiền sư Thọ dính đầu vào mông em là sao ???

Hình này đã được họa sĩ Sơn "tút" lại cho rõ từng khuôn mặt ...hảo hán

Advertisements