TLSG : Xen giữa ước mơ và hiện thực luôn luôn là…bi kịch. Dưới đây là giải thích của anh Kéo cho biết  lý do vì sao anh chọn nick “xichloxekeo” . Đó cũng là ước mơ của anh.

posted by xichloxekeo

 

Có 1 bà ra tòa đòi ly dị chồng. Quan tòa hỏi “tại sao”
Bà ta nói “vì ông ta làm trưởng ban đường phố Sài Gòn. ”
Quan toà nói “thì sao chứ!”
Bà ta trả lời “vì ông ấy … thấy lỗ mà không lấp!”
Quan tòa cho ly dị.

Nhưng được vài năm sau … bà ta lại ra tòa xin ly dị với ông chồng thứ 2.  Quan tòa hỏi “lần này … vì lý do chi ?”
Bà ta nói “ông ấy làm chủ tich … viện bảo tàng nhà nước”
Quan tòa hỏi “thế thì sao chứ ?”
Bà ta trả lời “ổng chỉ cho nhìn … hiện vật … mà cấm sờ !”
Thế là quan tòa cho bà ta ly dị lần nửa …

Thêm vài năm sau … bà ta đem ông chồng thứ 3 ra tòa đòi ly dị! Quan toà bứt tóc gải tai hỏi “lần này gì đây hả bà ?”
Bà ta nói “ông này làm tới trưởng bộ kế hoạch nhà nước”
Quan tòa hỏi “thì sao … chứ … nói luôn đi bà ơi!”
Bà ta nói tiếp “hắn cứ … vạch ra … mà chẳng chịu làm chi hết!”
Quan tòa chịu thua … ký giấy cho bà ta ly dị lần thứ ba!


Nhưng quan tòa cho gọi bà ta lại và hỏi nhỏ “ba ông chồng trước của bà đều làm quan to chức lớn …. mà bà còn đòi ly dị !”
“vậy bà muốn mẫu người chồng như thế nào đây ?”

Bà ta nói “thưa quan toà, lần này em quyết … về lấy tên xích lô … vì hắn cứ hễ leo lên … là … đạp .. tới tấp!

Advertisements