• Người lái mới ít giờ bay gọi là: LÁI NHỈ NHỈ
 • Người lái nhiều giờ bay gọi là: LÁI TỒ TỒ

Posted by Trần Đình Lái Bậy và Đỗ Trí Lái Ẩu

 • Phi công phe ta gọi là: NGƯỜI LÁI
 • Phi công các phe thù nghịch gọi là: GIẶC LÁI
 • Bộ đội phòng không gọi là: LÍNH NGÓ TRỜI
 • Phòng không và không quân gọi là: VỪA NGÓ TRỜI VỪA LÁI
 • Phi cơ trực thăng gọi là: MÁY BAY LÊN THẲNG
 • Phi cơ phản lực gọi là: MÁY BAY ĐỊT HƠI
 • Phi cơ cánh quạt gọi là: MÁY BAY CHONG CHÓNG
 • Phi công CS lái phi cơ địch gọi là: NGƯỜI LÁI…GIẶC (tuyệt đối không được nói lái)  (điển hình như trường hợp đồng chí Nguyễn Thành Trung năm 1975)
 • Chiến sĩ gái lái máy bay gọi là: LÁI… NGỒI
 • Chiến sĩ đực lái máy bay gọi là: LÁI…ĐỨNG
 • Con cái các chiến sĩ lái máy bay là: LÁI…XÓN
 • Thí sinh nộp đơn xin gia nhập ngành Không Quân gọi là: XIN LÁI
 • Đơn được chấp thuận là: CHO LÁI
 • Đơn không được chấp thuận là: CẤM LÁI
 • Vượt quá tiêu chuẩn tuổi tác để nộp đơn gọi là: KHÔNG KỊP LÁI
 • Trong lúc chờ đợi để tiếp thu huấn luyện gọi là: NÍN LÁI
 • Học bay dưới đất trong các phòng trang bị dụng cụ gọi là: LÁI TRONG MÙNG
 • Học bay nhưng thi rớt gọi là: TÉ LÁI
 • Thi rớt nhiều lần bị đuổi gọi là: BÍ LÁI
 • Người lái mới ít giờ bay gọi là: LÁI NHỈ NHỈ
 • Người lái nhiều giờ bay gọi là: LÁI TỒ TỒ
 • Người lái lâu năm trong nghề gọi là: LÁI CÓ SẠN
 • Người lái máy bay cánh quạt gọi là: LÁI SÈ SÈ
 • Người lái máy bay quan sát gọi là: VỪA LÁI VỪA DÒM
 • Người lái máy bay thả bom gọi là: LÁI TỪNG VŨNG
 • Người không lái máy bay thả bom gọi là: LÁI KHÔNG DỘI
 • Người lái máy bay chữa cháy gọi là: LÁI RA NƯỚC
 • Người lái phụ gọi là: LÁI KÉ
 • Người lái trên hàng không mẫu hạm gọi là: LÁI ƯỚT
 • Người lái máy bay thả chất khai quang gọi là: LÁI CÓ BỌT
 • Bay cao tránh đạn phòng không gọi là: LÁI DỎNG
 • Bay thấp tránh Radar gọi là: LÁI SÀ
 • Bay quẹo gắt tránh hỏa tiễn gọi là: LÁI RÁT
 • Bay trong thời tiết xấu, mưa bão gọi là: LÁI DẦM
 • Bay trong vùng không khí loãng gọi là: LÁI RÙNG MÌNH
 • Bay ban đêm gọi là: LÁI ĐÊM
 • Bay bắn đại liên gọi là: LÁI RIA
 • Bị trúng thuơng khi đang bay gọi là: LÁI RA MÁU
 • Nhẩy dù khẩn cấp gọi là: LÁI VĂNG RA NGOÀI
 • Máy bay bị bắn thủng bình xăng gọi là: LÁI NHIỄU
 • Đang lái bị bắn về chầu bác gọi là: LÁI RỚT
 • Đang taxi trên phi đạo chờ lệnh cất cánh gọi là: LÁI ĐƯỜNG
 • Người lái đang còn phục vụ trong đơn vị là: MẮC LÁI
 • Người lái được giải ngũ gọi là: LÁI XONG
 • Người đến tuổi giải ngũ nhưng tình nguyện ở lại phục vụ gọi là: LÁI KHÔNG RA
 • Giải ngũ nhưng bị gọi tái ngũ gọi là: MẮC LÁI NỮA
 • Người lái về hưu gọi là: THÔI LÁI
 • Kể từ ngày ban hành lệnh này, đồng chí nào vi phạm, gọi sai trái các danh xưng đã qui định như trên sẽ bị… LÁI TRONG TRẠI CẢI TẠO.KT  Cục trưởng Cục Lái ( Đại tá Đỗ Trí Lái Ẩu)Trung  tá Cục phó  – TRN ĐÌNH LÁI BY ( đã ký)

Advertisements