” Cụ ông Tô Mỹ Đào, thân phụ hai bạn Tô Minh Hiếu và Tô Minh Thảo qua đời ngày 2 tháng 12 năm 2010 tại Milpitas, CA”

by TranlucSaigon

CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin

cùng thân bằng quyến  thuộc và thân hữu:

Cụ Ông TÔ MỸ ĐÀO

Pháp danh PHÚC ĐIỀN

Sanh năm 1924 tại Thái Bình, Việt Nam

Đã từ trần ngày 02 tháng 12 năm 2010

(Nhằm ngày 27 tháng 10 năm Canh Dần) tại Milpitas, California, USA.

Hưởng thọ 87 tuổ̉i

Linh cửu quàn tại OAK HILL FUNERAL HOME

300 Curtner Ave., San Jose, CA 95125. (408) 297-2447

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ bảy 04-12-2010

8:30am                              Lễ Phát Tang
10:00am – 5:00pm Thăm viếng

Chủ nhật 05-12-2010

01:00pm – 5:00pm Thăm viếng

Thứ hai 06-12-2010

12:00 Noon Lễ Di Quan và An Táng

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

Xin miễn phúng điếu


Advertisements