“…Cô Kim Anh dạy Vạn vật, tóc dài , đẹp, nói lâu thì có tí nước bọt đọng ở khóe miệng…”

Posted by Đoàn Quốc Bảo

Tên Họ Dạy môn Ghi chú
Cô Kim Anh Trần Vạn Vật Tóc dài,đẹp,nói lâu thì có tí nước bọt đọng ở khoé miệng
Cô Lan ? Sử Địa Gầy, tay có lông măng dài , sau kết hôn với thầy Mỹ
Cô Điệp ? Anh Văn
Cô Oanh ? Việt Văn Vợ thầy Giáp dạy ở Chu Văn An
Thầy Phụng Thiên Nhạc nhà ở gần cầu Công Lý
Thầy Phước ? Hoạ
Thầy Liễn ? Lý Hoá ? Quân đội biệt phái
Thầy An Nguyễn văn ? Toán Đại Số ? Gầy và nghiêm túc
Advertisements