“…Bên dưới là các slide về trường Trần Lục những năm đầu sau di cư 54…”

by VTT

Trường Trần Lục được thành lập năm 1950 tại Phát Diệm, với hiệu trưởng đầu tiên là LM Trần Văn Kiệm.

LM TVK đậu BS Hóa học và MS vật lý tại Hoa Kỳ vào thập niên 50. Hiện vẫn còn sống tại Hoa Kỳ, và  là học giả nổi tiếng về Hán Nôm

Năm 1954 trường Trần Lục di cư vào Nam(cả ban giám hiệu) và tạm trú tại trường Đồ Chiểu, Sài gòn, cho đến năm 1971 thì chuyển đến Cư xá Sĩ quan Chí Hòa, Q10 SG, với tên mới là trường Nguyễn Du

Bên dưới là các slide về trường Trần Lục những năm đầu sau di cư 54. Khi rảnh, tôi sẽ viết về lịch sử trường kỹ hơn

VTT